česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliér elektro

Ateliér elektro

Vypracovává projekty přeložek a přípojek silových vedení elektřiny vysokého a nízkého napětí, sdělovacích vedení metalických a optických, projekty trafostanic a soustav veřejného osvětlení.

Nejmenší ateliér firmy, který se zabývá elektroinženýrskými částmi projektů dopravních staveb, vznikl z potřeby lepší kooperace jednotlivých profesí při projektování rozsáhlých liniových staveb. Veškeré stavební objekty pozemních komunikací a jejich části, které spadají do oblasti elektro od té doby zajišťujeme vlastním týmem specialistů, vedeným autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb.

Ateliér vypracovává dokumentace všech stupňů k objektům:

  • soustavy veřejného osvětlení na pozemních komunikací
  • přípojky silových vedení elektřiny vysokého a nízkého napětí
  • rozvody sdělovacích vedení metalických a optických
  • trafostanice

Naši lidé

Vedoucím ateliéru elektro s pracovištěm v Brně je Ing. Stanislav Masařík kontakty.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila