česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliér vodohospodářských staveb

Ateliér vodohospodářských staveb

V rámci společnosti ateliér komplexně zajišťuje problematiku vodního hospodářství, která souvisí s výstavbou silnic a dálnic. Zabývá se rovněž ochranou životního prostředí z hlediska čistoty vod a půdy a úpravou odtokových poměrů.

Předmětem činnosti ateliéru jsou zejména přeložky inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací, meliorací), přeložky a úpravy toků, návrhy odvodnění komunikací, čištění odpadních vod a vypouštění do vod povrchových. Ochrana životního prostředí proti úniku závadných látek do vod a půdy, čištění kontaminovaných vod ropnými látkami a zachování stávajících odtokových poměrů v krajině je zajišťováno navrhováním retenčních nádrží různého charakteru a odlučovačů ropných látek.

Ateliér zpracovává projektovou dokumentaci všech stupňů. Disponujeme kolektivem kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných odborníků z oboru vodního hospodářství, soustředěných na pracovištích v Brně, Bratislavě a Banské Bystrici.

Naši lidé

Brněnský ateliér sdružuje experty na vodní stavby pod vedením Ing. Jany Ocáskové kontakty. Další odborníci na vodohospodářskou problematiku jsou součástí ateliérů dopravních staveb v Bratislavě a v Banské Bystrici.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila