česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliéry inženýrských služeb

Ateliéry inženýrských služeb

Ateliéry zajišťují v rámci firmy kompletní výkon inženýrských činností a majetkoprávní přípravy staveb. Spolupracují na přípravě rekonstrukcí a novostaveb pozemních komunikací v rámci ČR a na Slovensku, se zaměřením na stavby dálnic a rychlostních silnic.

Pracovní náplní ateliérů je zajištění inženýrských činností pro všechny stupně projednávání staveb. Zejména se jedná o majetkoprávní přípravu před započetím výstavby pozemních komunikací, v jejím průběhu i po jejím dokončení. Zajišťujeme získání příslušných povolení pro jednotlivé objekty stavby, včetně čerpacích stanic pohonných hmot a středisek správy a údržby silnic, dále povolení realizace a provozování technologických zařízení po dobu výstavby, povolení výměny povrchů silničních komunikací. Zajišťují rovněž vypořádání staveb po jejich dokončení, včetně zřízení věcných břemen.

Naši lidé

Disponujeme zkušenými odborníky sdruženými v ateliérech inženýrských služeb v Brně, v Ostravě a v Banské Bystrici.

Vedoucí pracovišť:

Ateliér inženýrských služeb Brno: Ing. Alena Damková kontakty
Ateliér inženýrských služeb Ostrava: Ing. Yvona Otipková kontakty 

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila