česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Ateliéry silnic a dálnic

Ateliéry silnic a dálnic

Ateliéry silnic a dálnic zpracovávají všechny stupně projektové dokumentace silnic a dálnic a ostatních staveb pozemních komunikací především v České republice a na Slovensku.

Ateliéry mají svá pracoviště v Brně, v Olomouci, v Praze, v Bratislavě a v Banské Bystrici. Jejich hlavní činností je komplexní příprava projektů dálničních tahů páteřní sítě ČR a SR a tahů rychlostních silnic a silnic I. třídy, zejména jejich čtyřpruhových úseků. Dále se naši pracovníci věnují tvorbě územně plánovacích podkladů všech stupňů a také studijní činnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR i pro Národnú diaľničnú spoľočnosť a. s.

Kromě přípravy novostaveb silnic a dálnic máme zkušenosti také s rekonstrukcemi silnic a ostatními typy pozemních komunikací – projektujeme letiště, autobusová nádraží, vnitroareálové komunikace, pěší a zklidněné zóny měst, parkoviště a jiné plochy pro dopravu.

Naši lidé

Ateliéry silnic a dálnic představují srdce našeho projekčního útvaru. Tato historicky nejstarší část společnosti HBH Projekt disponuje mimořádnou kapacitou expertů s mnohaletými zkušenostmi stejně jako řadou mladých talentovaných inženýrů na začátku kariéry.

Ředitel útvaru projektové přípravy staveb:

Ing. Otakar Hornoch kontakty

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila