česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Bezpečnost dopravy

Bezpečnost silničního provozu

V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

V oblasti bezpečnosti silničního provozu dodáváme tyto odborné činnosti:

 • Městské a regionální plány zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • Všechny činnosti související s implementací Směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
               
 • Posouzení dopadu zvažované investice na bezpečnost silničního provozu ve variantách řešení
 • Bezpečnostní audit
 • Bezpečnostní inspekci
 • Řešení nehodových lokalit
 • Zkrácenou bezpečnostní inspekci
 • Bezpečnostní expertízy a posudky
 • Studie a projekty opatření ke zklidnění komunikací
 • Studie bezpečnosti dětí v okolí škol
 • Koncepce zvýšení bezpečnosti dětí v kraji, nebo obci
 • Školení pedagogů a výchovných pracovníků předškolních i školních zařízení k zařazení prvků dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů
 • Organizace projektových dnů s protiúrazovou tématikou
 • Organizace dětských kampaní s tématikou zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • Školení, semináře a lektorská činnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila