česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství

V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

V činnostech dopravního inženýrství nabízíme odborné zpracování například těchto typů projektů:

 • Dopravní generely územních celků i jednotlivých obcí a měst
 • Samostatné dopravní generely pro jednotlivé druhy doprav včetně dopravy cyklistické a pěší
 • Parkovací politiky města
 • Studie parkování ve vybraných obytných souborech
 • Dopravní průzkumy a měření
 • Zpracování dopravních modelů a jejich správa
 • Studie organizace dopravy a dopadů změn organizace dopravy
 • Mikrosimulace dopravních řešení programem Vissim
 • Posudky kapacit profilů pozemních komunikací, křižovatek, průpletových úseků a připojení
 • Expertní posudky vlivu zařízení s velkými nároky na dopravu (obchodní, sportovní, průmyslové a skladové areály, nové obytné soubory) na komunikační síť měst a obcí
 • Posuzování efektivity výstavby komunikací metodou HDM IV
 • Pasport komunikací
 • Pasport dopravního značení
 • Hlukové studie a podklady pro udělení výjimek pro orgány ochrany veřejného zdraví

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila