česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Ekologické posudky a hodnocení

Ekologické posudky a hodnocení

V souvislosti s přípravou staveb silnic a dálnic, ale také samostatně poskytujeme rozsáhlé spektrum služeb a nezávislého poradenství v oblasti ochrany životního prostředí při výstavbě.

V České republice a na Slovensku zajišťujeme:

 • Přírodovědné průzkumy
 • Migrační studie
 • Biologická hodnocení
 • Posouzení vlivu záměrů a koncepcí na krajinný ráz
 • Posouzení vlivu záměrů a koncepcí na soustavu Natura 2000

 • Oznámení, Dokumentace a Posudky EIA

 • Vyhodnocení vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí (SEA)

 • Ekologický dozor při realizaci staveb
 • Podklady pro financování staveb ze zdrojů EU

 • Dokumenty ochrany přírody

 • Projekty monitoringu životního prostředí

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila