česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Projektování  Ekologické stavby

Projektová příprava ekologických staveb

V přímé návaznosti na stavby dopravní infrastruktury navrhujeme také opatření, která kompenzují negativní dopady staveb na životní prostředí.

Navrhujeme zejména opatření na trasách migračních koridorů živočichů v místech, kde se tyto koridory kříží s dopravními tahy. Navrhovaná opatření mají formu samostatných objektů, jako jsou přesypané mosty přes dálnici s přechodem pro zvěř, eventuelně i s převedením vodoteče, na niž je koridor vázán, nebo sestávají z nejrůznějších úprav podmostí dálničních mostů přes biokoridory, zábrany proti oslnění, oplocení a podobně.

Kromě projektování stavebních objektů, sloužících k ochraně migračních tras živočichů nabízí naše společnost celé spektrum služeb z oblasti ekologie, ať už se jedná o posouzení vlivu staveb na životní prostředí, přírodovědné průzkumy a hodnocení, služby ekologického dozoru a další.

 

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila