česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Evropské projekty

Evropské projekty

Společnost HBH Projekt se účastní několika projektech podporovaných z fondů Evropské unie.

V oblasti bezpečnosti silničního provozu se aktuálně se podílíme na těchto projektech:

SOL – Komplexní strategie bezpečnosti silničního provozu pro střední Evropu

Save Our Lives (SOL) je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel a jejich komunit ve středoevropském prostoru skrze prevenci nehod, snížení traumatu způsobeného následky nehodovosti a snížení ekonomických ztrát z nehodovosti.

Projekt, jehož účastníky jsou podniky, orgány státní správy a nevládní organizace z osmi zemí středoveropského regionu je financován z programu Evropské unie Central Europe. Více informací >

 

Inovace výuky dopravní výchovy

V rámci tohoto projektu se naši odborníci na bezpečnost silničního provozu podílejí na nové koncepci výuky dopravní výchovy na základních a středních školách v Libereckém kraji. Cílem projektu je vytvořit základnu pedagogických pracovníků, kteří získají kompetence k vedení dopravní výchovy a k propojení tématu na mezioborovou úroveň. Více informací >

Zaměstnanci společnosti HBH Projekt v České republice jsou cílovou skupinou projektu podporujícího specifické vzděávání:

Educa – Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HBH Projekt

V rámci tohoto projektu organizujeme ucelenou strategii odborného rozvoje našich klíčových pracovníků v mnoha specializacích. Více informací>

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila