česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Evropské projekty  Inovace výuky dopravní výchovy – OP VK

Inovace výuky dopravní výchovy

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Liberecký kraj, 2. výzva

Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

Název projektu:  Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy

Trvání projektu: 01.10.2009 – 30.06.2012

Projektový tým:

Vedoucí:
Venkovský prostor o.p.s

Partner:  
HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu:

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Libereckém regionu. Úsilí je soustředěno na oblast dopravní výchovy a prevence dopravních nehod, propojení dané problematiky se vzdělávacími okruhy a zvýšení kompetence pedagogů implementovat toto téma do výuky. Naplnění tohoto cíle bude znamenat rozšíření kompetence pedagogů ve využití moderních a inovativních forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a vnímání výuky v souvislostech a v návaznosti na jiné obory.

Cílem projektu je vytvořit základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol, kteří získají kompetence k vedení dopravní výchovy a k propojení tématu na mezioborovou úroveň. Prostřednictvím seminářů získají vědomosti a dovedností, pomocí kterých se zdokonalí v rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Výstupy projektu:

  • Plošné proškolení pedagogických pracovníků k vedení dopravní výchovy.
  • Vytvoření metodických opor k výuce dopravní výchovy
  • Vytvoření metodických opor k implementaci inovativních výukových forem a metod
  • Prostřednictvím projektů dopravní výchovy rozvíjet klíčové kompetence u pedagogických pracovníků a jejich žáků

Zapojení společnosti HBH Projekt:

V rámci HBH Projekt spol. s r.o. projekt řeší pracovníci ateliéru dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

Vypracováváme náplň školení pedagogů dopravní výchovy a zpracováváme metodické materiály a pomůcky pro výuku.

Kontaktní osoba projektu:

Jitka Hreinrichová  j.heinrichova[at]hbh.cz

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila