česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Oddělení grafiky a vizualizace

Oddělení grafiky a vizualizací

Hlavní náplní oddělení vizualizací a grafiky je vytváření modelů silnic, dálnic a souvisejících staveb. Plánované stavby se za použití moderního software graficky vizualizují na základě projektové dokumentace s důrazem na co nejvěrnější přiblížení se budoucí reálné podobě.

Vizualizace slouží především jako doplněk běžné projektové dokumentace pro snazší představu o podobě projektovaného díla, o jeho dopadu na krajinný ráz, variantních řešení, atd. Zejména cenné jsou při prezentaci projektu široké veřejnosti, pro kterou je orientace v běžné projekční dokumentaci obtížná.

Silniční stavby jsou charakteristické svou rozlehlostí a s tím souvisí úroveň detailů, technologie a časová náročnost zpracování vizualizace. Dle požadavku investora/zadavatele je možno zpracovat vizualizace v trojí základní podobě: statické, dynamické, interaktivní. Jednotlivé přístupy se od sebe významně liší časovou náročností na výrobu, potřebnými podklady, vstupními náklady a zejména vypovídající hodnotou.

Mimo svoji hlavní náplň pracoviště poskytuje servis ostatním ateliérům a oddělením v podobě zpracování prezentací, propagačních materiálů a softwarových aplikací.

Ke všem výše zmíněným činnostem je pracoviště oddělení vizualizací a grafiky náležitě vybaveno výpočetní technikou a softwarem. Personální obsazení oddělení je dvoučlenné. Odborná způsobilost pracovníků je dána několikaletou praxí v oboru počítačové grafiky.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila