česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Organizační struktura  Pobočka Olomouc

Pobočka Olomouc

Olomoucká pobočka společnosti poskytuje plný rozsah služeb v oblasti projektové činnosti, inženýrských služeb a geodetických prací.

Pobočka společnosti v Olomouci byla vytvořena začleněním firmy Dopravní stavby PROJEKCE s r. o. do struktury mateřské společnosti HBH Projekt. Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. vznikly v roce 1998 odloučením od Dopravních staveb holding a.s. jako samostatná projekční kancelář.

Ve spolupráci s dalšími ateliéry společnosti zpracovává pobočka Olomouc projekty všech stupňů pro tyto typy staveb: 

 • silnice a dálnice
 • mosty a inženýrské konstrukce
 • rekonstrukce a opravy silnic a městských komunikací
 • okružní křižovatky
 • projekty zklidněných komunikací
 • stezky pro cyklisty, pěší zóny a ostatní nemotoristické komunikace
 • tramvajové tratě, železniční vlečky
 • technologické celky pro výrobu stavebních hmot (obalovny, betonárny)
 • kotelny malé a střední včetně rozvodů a systémů vytápění
 • elektroprojekty

Dále pro své zákazníky zajišťujeme:

 • inženýrskou činnost (zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení a majetkoprávní přípravu staveb)
 • zeměměřičskou činnost (tvorba digitálních technických účelových map a digitálních terénních modelů včetně průběhu podzemních inženýrských sítí, vytýčení hranic pozemků a staveb, geometrické plány, záborové elaboráty)
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila