česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Projektování  Pozemní komunikace

Projektová příprava pozemních komunikací

V české republice, na Slovensku i v zahraničí pro Vás projektujeme novostavby i rekonstrukce těchto staveb:

  • Dálnice a rychlostní silnice
  • Silnice I., II. a III. třídy
  • Místní komunikace, polní a lesní cesty
  • Letištní plochy
  • Autobusová nádraží a přestupní terminály
  • Dálniční odpočívky, čerpací stanice pohonných hmot,
  • Parkovací a odstavné plochy, odpočívadla silnic
  • Zklidněné dopravní zóny a pěší zóny měst
  • Vnitroareálové komunikace, napojení obchodních a průmyslových areálů na silniční síť

U všech staveb pozemních komunikací klademe důraz na kvalitní dopravní řešení, trvale udržitelný návrh z hlediska dopravní kapacity, začlenění stavby do krajiny nebo sídla, dopadu na životní prostředí a efektivitu vynaložené investice.

V souvislosti se stavbami dopravní infrastruktury poskytujeme také služby krajinářské, ekologické a dopravně-inženýrské. Mezi naše činnosti tak patří například zpracování projektů územních systémů ekologické stability a posouzení vlivu stavby na životní prostředí a další přírodovědné práce, jakož i služby ekologického dozoru při realizaci staveb, dopravně inženýrské průzkumy, hlukové a exhalační studie, stavby a opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy a další.

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila