česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Publikace

Publikační činnost

Zejména v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti silniční dopravy publikují naši experti řadu příspěvků na konferencích a v odborných časopisech

Naše příspěvky v odborných periodikách:

 Časopis Silniční obzor: Ing. Jitka Suchomelová, Mgr. Tomáš Šikula: Transformace současného ozelenění okrajů dálnic (3.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Časopis Ochrana přírody: Mgr. Tomáš Šikula: Dálnice - zelená páteř krajiny? (224.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 EIA-IPCC-SEA: Mgr. Tomáš Šikula, Ing. Tomáš Libosvár: Posuzování vlivů liniových staveb na životní prostředí má další nedílnou součást - migrační studie (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Dopravní inženýrství: Ing. Tomáš Libosvár, Mgr. Tomáš Šikula: Pachový ohradník - prostředek  pro snížení střetů zvěře s vozidly (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 EIA-IPCC-SEA: Mgr. Tomáš Šikula: Posuzování vlivů na životní prostředí na úrovni projektové EIA: Srovnání Česká republika - Slovenská republika (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Inženýrské stavby: Ing. Jaroslav Heinrich: Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Dopravní inženýrství: Mgr. Tomáš Šikula, Tomáš Libosvár: Praktická ukázka řešení migračního profilu pomocí postupů uvedených v TP180 a nástin možností jejich optimalizace (2.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Stavebnictví: Ing. Otakar Hornoch: Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná pohledem projektanta  (230.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 IRF Bulletin: Tomáš Libosvár, Mgr. Tomáš Šikula: Sustainable Construction -The Migration of Animals (4.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Silniční obzor: Ing. Jaroslav Heinrich: Možnosti bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 EIA IPPC SEA: Mgr. Tomáš Šikula: Liniové stavby a ÚSES v procesu EIA (452.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Konferenční příspěvky a jiné odborné texty ke stažení:

 Ing. Tomáš Libosvár, Mgr. Tomáš Šikula, Mgr. David Kouřil, RNDr. Petr Anděl, CSc., Ing. Jan Martolos: Optimization of Designing Measures for Wildlife Migration Across the Road Network (886.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláček: Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU (216.7 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Mgr. Tomáš Šikula: Využití zkušeností s procesem EIA na Slovensku při novele zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (75.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Ing. Jaroslav Heinrich: Bezpečnost dětí v okolí škol z pohledu bezpečnostního auditora (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Mgr. Tomáš Šikula: Dílčí závěry projektu "Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství (GAČR 103/08127)" z části zabývající se ekologickými aspekty (75.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Napsali o nás

Časopisové články o firmě HBH Projekt a jejích aktivitách 

 PPP Journal, č. 66 – září 2009, vydává PSCA International Ltd., Velká Británie (382.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

 Podnikatel, č. 3/ 2009, vydává PROFIL Brno, s.r.o., Česká republika (205.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila