česky   english   slovensky
 
Úvod  Reference  Dopravní inženýrství

Reference

Oznámení EIA – Přeložka silnice I/19 Obrataň, Kámen – obchvaty; část Kámen – obchvat; km 6,980 – 10,330

Více

Zkrácené bezpečnostní inspekce okolí škol v Libereckém kraji

Více

Ekonomické hodnocení efektivity investičního záměru Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

Více

Bezpečnostní posudek rampy MÚK I/48 - I/57 Nový Jičín

Více

Silniční dopravní model Jihomoravského kraje

Více

Hlukové posouzení ulic města Brna a návrh opatření před nadměrným hlukem z dopravy

Více

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila