česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceBezpečnostní posudek rampy MÚK I/48 - I/57 Nový Jičín

Bezpečnostní posudek rampy MÚK I/48 - I/57 Nový Jičín

Nabídka k referenci

 

Popis zakázky

Rychlostní silnice  R48 Bělotín – Rybí, MÚK Nový Jičín západ

Dopravně – bezpečnostní posudek rampy mimoúrovňové křižovatky na R48 a navrhované okružní křižovatky této rampy se silnicí I/57

Investor:

ŘSD ČR, Správa Ostrava

Termín odevzdání zakázky:

Červen 2010

HIP:

Ing. Jaroslav Heinrich

O zakázce:

Ateliér dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy ve spolupráci s přizvanými specialisty zpracoval pro Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, Správu Ostrava expertní posudek specifického problému přestavby stávající rampy MÚK I/48 se silnicí I/57 v rámci přípravy přestavby silnice I/48 na rychlostní silnici R48.

Dopravně inženýrské posouzení východní rampy MÚK Nový Jičín – západ bylo zpracováno striktně v souladu se směrnicí 2008/96/EC Management bezpečnosti silniční sítě. 

Stávající uspořádání dopravního prostoru bylo posouzeno v souladu s principy Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, zatímco navrhovaný objekt S0 117 nová obslužná komunikace ČS PHM a jeho připojení k navrhované okružní křižovatce byly posouzeny Bezpečnostním auditem. Obě části posudku byly vypracovány týmem certifikovaných auditorů.

Jako součásti posudku byly realizovány:

1.  Kapacitní výpočet navrhované okružní křižovatky silnice I/57 s rampou z I/48 s novým vjezd do areálu firmy BONO, umístěného nyní v "oku" mimoúrovňové křižovatky (založený na špičkové hodině dle předchozího průzkumu)

2.  Bezpečnostní inspekce stávající křižovatky u vjezdu do areálu firmy BONO

3.  Bezpečnostní audit připojení firmy BONO do okružní křižovatky rampy MÚK R48xI/57 se silnicí I/57 dle dokumentace Pragoprojektu 

4.  Expertní posouzení možnosti řešení nového připojení firmy BONO (prostorové řešení nového připojení, včetně ohledu na případný pohyb chodců)

5.  Expertní posouzení aktuálnosti jednotlivých připomínek ŘSD ČR ÚV Brno dle platných technických předpisů a norem

Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila