česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceDálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná

Nabídka k referenci

 

Charakteristika stavby

Stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná je prozatím posledním zkolaudovaným úsekem nově budované trasy dálnice D47.

Dálnice D47 – Via Moravica

Technická data  

Základní informace
Celková délka mostu: 213 m
Počet polí: 3
Šířka polí: 30 m
Nahoru

Základní údaje o stavbě

Název stavby

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná
Místo stavby: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Bravantice, Klimkovice, Olbramice,
Polanka nad Odrou
Druh stavby: novostavba

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Stavbu zajišťuje: ŘSD ČR, závod Brno,
Šumavská 33, 659 77 Brno
Hlavní manažer projektového týmu D47: Ing. Jan Gogela
Hlavní inženýr stavby: Ing. Igor Novotný

Zhotovitel

Sdružení D4707
Vedoucí člen sdružení: Skanska DS a. s. (podíl na realizaci 40 %)
Členové sdružení: Metrostav a. s. (podíl na realizaci 39 %), STRABAG a. s. (podíl na realizaci 16 %), Subterra a. s. (podíl na realizaci 5 %)

Generální projektant realizační dokumentace stavby (RDS) úseku km 136,000–142,700

HBH Projekt spol. s r. o.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Otakar Hornoch

Projektant realizační dokumentace stavby (RDS) tunelové části km 141,150–142,230

AMBERG Engineering Brno, a. s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vlastimil Horák

Generální projektant realizační dokumentace stavby (RDS) úseku km 142,700 – 147,677

PRAGOPROJEKT a. s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. František Jehlík

Zahájení výstavby:srpen 2004
Dokončení výstavby:listopad 2008
Předání stavby do užívání:květen 2008
Kolaudace stavby:březen 2009

Financování stavby

Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Cena stavby dle smlouvy bez daně 6 041 139 074 Kč

Nahoru

Grafické přílohy

  1. Situace
  2.  Podélný řez (84.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
Nahoru

Fotogalerie

Sjezdy pro mimoúrovňové otáčení vozidel údržby v km 137,500 a usazovací nádrž, která má také zamezit úniku ropných látek Most v km 140,745 převádí dálnici ve výšce osmi metrů přes cennou údolní nivu s biokoridorem potoka Polančice a polní cestu.  

Nahoru

Videogalerie

Vizualizace úseku stavby v km 139 – 141

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila