česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceEkonomické hodnocení efektivity investičního záměru Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

Ekonomické hodnocení efektivity investičního záměru Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

Realizované činnosti: Dopravně inženýrské služby

Nabídka k referenci

 

Popis zakázky

Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat 

Ekonomické hodnocení efektivity investičního záměru

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Jaroslav Heinrich

Investor:

Město Valašské Meziřičí

Termín odevzdání zakázky:

Říjen 2009

O zakázce:

Přeložka silnice I/57, stavba „I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“, je součástí nového dopravního řešení tahu I/57, propojujícího rychlostní silnici R48 u Palačova s městem Vsetín a dále navazující plánovanou rychlostní silnicí R49 vedoucí na Slovensko.

Součástí ekonomického posouzení záměru byla identifikace ovlivněných úseků stávající silniční sítě, a to jak na vlastní silnici I/57, tak i dalších silnicích i místních komunikacích, kde lze očekávat změnu dopravního zatížení v souvislosti s výstavbou nových mimoúrovňových křižovatek na přeložce silnice I/57. Celkem vstupovalo do ekonomického posouzení 19 úseků stávající sítě komunikací a 8 úseků nového stavu tvořených jak vlastní přeložkou silnice I/57, tak i významnými přeložkami křižujících komunikací.

Vzhledem k specifickému řešení stávajícího průtahu silnice I/57 Valašským Meziříčím, na kterém existuje několik malých okružních křižovatek, byla po konsultaci s odborným pracovištěm ŘSD Praha použita pro stanovení rychlostí na stávajícím průtahu silnice I/57 metoda tzv. plovoucího vozidla. Ve spolupráci s ŘSD Praha byla rovněž podrobněji zkoumána nehodovost na stávajících úsecích silniční sítě.

Tento detailní přístup významně ovlivnil výsledné řešení, které shledalo investici jako efektivní a vyústilo v doporučení pro realizaci investice.

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila