česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceOkružní křižovatka Petrské nám. Prostějov

Okružní křižovatka Petrské nám. Prostějov

Realizované činnosti: ProjektováníBezpečnost dopravy

Nabídka k referenci

 

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla přestavba původní průsečné křižovatky v prostoru Petrského náměstí v Prostějově na křižovatku okružní. Zvolena byl moderní typologie tzv. spirálové okružní křižovatky.

Na místě nevyhovující původní průsečné křižovatky byla na Petrském náměstí navržena okružní křižovatka o vnějším průměru 39 m se středovým ostrůvkem nepravidelného půdorysu. Součástí středového ostrůvku je dlážděný prstenec šířky 2,0 m. Okružní křižovatka byla navržena se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů na okružním jízdním pásu, který je mezi ulicemi Újezd a Wolkerova dvoupruhový, zbývající část okružního pásu je jednopruhová. Šířka vozovky okružního živičného jízdního pruhu je 4,5 m (poměr 1:2,25), Šířka vjezdů a výjezdů je min. šířky 4,0 m.

Do okružní křižovatky je zaústěno pět paprsků komunikací, na nichž jsou jízdní pruhy vjezdových a výjezdových větví odděleny zvýšenými směrovacími ostrůvky, které u přechodů pro pěší  slouží i jako ochranné ostrůvky. Vjezdy a výjezdy křižujících se komunikací jsou převážně jednopruhové, ulice Újezd má z kapacitních důvodů vjezd dvoupruhový a jednosměrná ulice Sádky umožňuje pouze vjezd do křižovatky. 

V rámci stavby byly realizovány také nové komunikace pro pěší. Přechody pro chodce jsou osvětleny. V ulicích Sádky a Jihoslovanská s propojením na ulici Dolní je navržena cyklistická stezka. V úseku podél ulice Dolní od přechodu pro chodce po dům č. p. 2140 je navržena smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Součástí stavby jsou také přeložky dotčených inženýrských sítí.

Návrh okružní křižovatky byl ověřen také z hlediska bezpečnosti silničních provozu metodou tzv. bezpečnostního auditu, který byl vypracován pracovníky Ateliéru dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy naší společnosti.

Nahoru

Základní údaje o stavbě

Název stavby:

Křižovatka silnic II/150 a II/367 na Petrském náměstí v Prostějově

Místo stavby:

k. ú. Prostějov

Termín odevzdání zakázky:

2009

Investor:

Město Prostějov

Stupně projektu zpracované HBH Projekt:

Dokumentace pro stavební povolení

Realizační dokumentace stavby

Bezpečnostní audit

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Josef Hejtman

Bezpečnostní auditor:

Ing. Jaroslav Heinrich

Externí subdodavatelé:

V rámci zpracování PD byly některé objekty zpracovány subdodavateli:

Rekonstrukce vodovodu: Ing. Radovan Prokeš

Přeložka plynovodu: Aleš Hrázdila

Přeložky sdělovacích kabelů: MULTINET s.r.o., Olomouc

Nahoru

Grafické přílohy

  1.  Přehledná situace (306.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
  2.  Koordinační situace (867.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
  3.  Vzorové příčné řezy (437.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
  4.  Vyjádření bezpečnostního auditora (209.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila