česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceRekonstrukce městských komunikací a mostu přes Labe, Dvůr Králové nad Labem

Rekonstrukce městských komunikací a mostu přes Labe, Dvůr Králové nad Labem

Realizované činnosti: ProjektováníInženýrská činnost

Nabídka k referenci

 

Charakteristika stavby

Rekonstrukce městské dopravní infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem sestávala z opravy ulic Legionářské a 17. listopadu a několika na ně navazujících křižovatek a také rekonstrukce mostu přes Labe.

Rekonstrukce ulic 17. listopadu a Legionářské 

Celková délka úpravy obou ulic byla navržena  1 114,0 m, kategorie vozovky MS 9/60. Průsečná křižovatka ulic 17.listopadu, Legionářské, Dukelské a Švehlovy byla v rámci rekonstrukce provedena jako malá okružní křižovatka. V rámci stavby byla provedena úprava stávajícího odvodnění komunikace. Součástí stavby byly také přeložky dotčených inženýrských sítí.

Rekonstrukce křižovatky Denisovo náměstí a oprava mostu přes Labe

Předmětem stavby byla rekonstrukce původní provizorní okružní křižovatky na Denisově náměstí a oprava navazujícího mostního objektu přes Labe. Nová definitivní okružní křižovatka byla navržena o vnějším poloměru R=19,5m a vnitřním poloměru R=11,5m. Součástí stavby bylo napojení okružní křižovatky čtyřmi rameny na stávající komunikace, provedení jednostranného autobusového zálivu na ul. Benešovo nábřeží a oprava propojovací komunikace mezi ulicemi 28.října a Heydukovou. Mezi ulicemi Benešovo nábřeží a ulicí 28. října bylo provedeno samostatné pravé odbočení.

Nahoru

Základní údaje o stavbě

Název stavby:

Rekonstrukce silnic II/299 a  II/300 včetně mostu přes Labe ve Dvoře Králové nad Labem

Místo stavby:

k. ú. Dvůr Králové nad Labem

Termín odevzdání zakázky:

listopad 2003

Investor:

Město Dvůr Králové nad Labem

Stupně projektu zpracované HBH Projekt:

Dokumentace pro stavební povolení

Realizační dokumentace stavby

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Josef Hejtman

Nahoru

Grafické přílohy

  1.  Koordinační situace okružní křižovatky (277.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
  2.  Situace ul. Legionářské (356.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
  3.  Situace ul. 17. listopadu (456.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
  4.  Vzorové příčné řezy (329.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila