česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceRychlostní silnice R35, stavba 3508.1 Křelov – Slavonín, 1. etapa

Rychlostní silnice R35, stavba 3508.1 Křelov – Slavonín, 1. etapa

Realizované činnosti: Inženýrská činnostProjektování

Nabídka k referenci

 

Charakteristika stavby

Stavba je součástí dosud neúplného jihozápadního obchvatu města Olomouc. V současné době představuje propojení koncových úseků dvou čtyřpruhových komunikací – silnice I/35 Mohelnice – Olomouc a rychlostní silnice R 35 Slavonín – Lipník nad Bečvou.

V polovině roku 2008 byla uvedena do provozu jedna z posledních dvou dosud nerealizovaných staveb rychlostní silnice R35 v úseku mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, stavba 3508.1. Tato stavba začíná provizorním napojením na silnici I/35 u nákupního centra Globus, pokračuje přivaděčem kolem olomouckého letiště a končí napojením na mimoúrovňovou křižovatku (ve tvaru čtyřlístku) se silnicí R46 u Slavonína, kde trasa R35 pokračuje již zprovozněným úsekem.

K dokončení západního obchvatu Olomouce tak zbývá postavit poslední úsek dlouhý 3,25 km, stavbu 3508.2. Její dokončení pak umožní převést z olomouckého městského okruhu vysoké intenzity tranzitní silniční dopravy na nový kapacitní obchvat města.

Hlavní trasa stavby 3508.1 měří 2,75 km, přivaděč má délku 2,0 km. Součástí stavby je lávka pro pěší a cyklisty, dvě protihlukové a jedna opěrná stěna. Celkem stavba zahrnuje 77 stavebních objektů.

Díky svému pokrokovému technickému a architektonickému řešení je nejvýraznějším inženýrským dílem stavby lávka pro pěší přes R35 v km 140,325. Most o celkové délce 83 m je tvořen předpjatým pásem podepřeným obloukem. Lávka převádí sdružený provoz pěších a cyklistů přes rychlostní silnici. Most vyprojektovala společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Technická data

Základní informace
Hlavní trasa:
délka: 2 750 m
kategorie: R 22,5/120, R 26,5/120
Zemní práce:
výkopy: 210 200 m3
násypy: 234 900 m3
Vozovky:
plocha vozovek bez mostů: 109 100 m2
plocha vozovek na mostech: 3 350 m2
Mostní objekty:
počet celkem: 4
z toho na rychlostní silnici: 1
na ostatních komunikacích: 3
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 6
délka přeložek: 4 200 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 4 507 m
objekty elektro: 203 m
přeložka plynovodu: 691 m
Vybavení dálnice:
protihlukové stěny: 1 275 m

Nahoru

Základní údaje o stavbě

Název stavby

Rychlostní silnice R35, stavba 3508.1 Křelov – Slavonín, 1. etapa

Místo stavby

Olomoucký kraj

Druh stavby

novostavba

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Stavbu zajišťuje: ŘSD ČR, závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno
Hlavní inženýr realizace: Ing. Jan Gogela

Zhotovitel

Sdružení pro výstavbu R 3508 Křelov – Slavonín
Vedoucí člen sdružení SKANSKA DS a.s., závod Olomouc, členové STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.
Ředitel stavby: Ing. Zdeněk Luža

Generální projektant realizační dokumentace stavby

HBH Projekt spol. s r. o.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Boháč

Zahájení výstavby:           říjen 2004

Dokončení výstavby:         duben 2008

Předání stavby do užívání: listopad 2007

Financování stavby:

Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Nahoru

Grafické přílohy

  1.  Situace (913.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
  2.  Podélný profil (234.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
  3.  Vzorové příčné řezy (407.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila