česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceSilnice III/00351 v Olomouci – Most u plynárny – dopravní část

Silnice III/00351 v Olomouci – Most u plynárny – dopravní část

Nabídka k referenci

 

Charakteristika stavby

Stavba je součástí 1. etapy protipovodňových opatření na řece Moravě v Olomouci po povodních v roce 1997.

Stěžejní částí bylo vybudování odlehčovacího obtokového kanálu na levém břehu řeky Moravy v prostoru od ulice Wittgensteinovy po ulici Velkomoravskou. Stavba byla rozdělena na dvě části, vodohospodářskou, kterou investovalo Povodí Moravy s.p. a kterou projektovala projekční kancelář Pöyry Environment a.s., (bývalý Aquatis a.s. Brno) a dopravní, kterou investoval Olomoucký kraj spolu se Statutárním městem Olomouc a generálním projektantem byl HBH Projekt spol. s r.o.

Dopravní řešení, zpracovávané od prvních studijních návrhů ve firmě HBH Projekt a v naší dceřinné společnosti SHB, akciová společnost ve spolupráci s projekční kanceláří Löw a spol, s.r.o. Brno, předpokládalo demolici stávajícího betonového obloukového mostu ze začátku 20. století na ulici Wittgensteinově, který zejména svým šířkovým uspořádáním nevyhovoval současným požadavkům dopravy. Náhradou za něj byl vybudován nový spojitý předpjatý dvoupolový obloukový most délky 126,6 m s rozpětími polí 54,6 a 27,3 m, jehož extrémně nízká stavební výška, daná požadovaným převedením vod  Q 100 = 650 m3 a současně limitovaná niveletou stávajícího úrovňového železničního přejezdu, vyžadovala náročná statická řešení včetně návrhu krakorcového vyložení nultého pole, kotveného zemními kotvami do podložních vrstev sedimentů řeky Moravy. Projekční kancelář Stráský, Hustý a partneři s.r.o. zde odvedla vynikající práci, která je vizitkou úrovně mostního stavitelství v Olomouckém kraji.

Dopravní řešení spočívalo v komplexní rekonstrukci ulic Wittgensteinovy s železničním přejezdem, Tovární, Holické a Babičkovy včetně jejich technické infrastruktury,  vybudování dvou okružních křižovatek, nového parkoviště, přístupové účelové komunikace na nově vzniklý ostrov včetně dalšího mostu přes obtokový kanál, rekonstrukci a ozelenění ploch veřejného prostranství, zejména před památkově chráněným objektem pevnosti tzv. Salzerovy reduty.

Nahoru

Základní údaje o stavbě

Název stavby:

Silnice III/00351 v Olomouci – Most u plynárny – dopravní část

Místo stavby:

Olomouc, Olomoucký kraj

Vypracované stupně projektu:

  • dokumentace pro územní rozhodnutí
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby 

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Otakar Hornoch

Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru

Videogalerie

Vizualizace stavby silnice III/00351 v Olomouci – Most u plynárny

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila