česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Projektování

Projekční činnost

V oblasti projektové přípravy staveb jsme schopni připravit projekty všech stupňů i rozsahu. Projektujeme jednorázové drobné úpravy a součásti dopravních a inženýrských staveb stejně jako komplexní novostavby celých dálničních úseků.

V našich ateliérech disponujeme nejlepšími odborníky autorizovanými pro projektování v ČR a na Slovensku.

Objednateli našich projektů jsou nejen orgány státní správy a samospráv, ale také stavební firmy a soukromí investoři staveb. Máme zkušenosti v oblasti přípravy staveb formou PPP a s prací v mezinárodním konsorciu. 

Nabízíme rovněž následné projednání Vašeho stavebního záměru a komplexní inženýrskou činnost. V zastoupení investora vykonáváme také dozor při realizaci staveb.

Kvalitně a rychle pro Vás zpracujeme projekt na úrovni:

  • Územně plánovací dokumentace
  • Investiční záměr
  • Studie
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro zadání stavby
  • Realizační dokumentace stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby,

Máme rozsáhlé zkušenosti s projektováním těchto staveb:

Mezi naše speciální služby v oblasti projektové přípravy staveb dále patří:

  • projekty individuálních úprav technologických linek výroby živičných směsí
  • návrhy ploch zařízení stavenišť včetně míchacích center (betonárky, obalovny kameniva)
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila