česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Evropské projekty  SOL – Central Europe

Projekt SOL – Komplexní strategie bezpečnosti silničního provozu pro střední Evropu

Identifikace programového opatření:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
2. výzva, březen 2009

Priorita 2: Zlepšení dostupnosti Střední Evropy, Opatření P2.3 Podpora udržitelné a bezpečné mobility

Projektový tým:

Vedoucí:  

ALOT, Agentura východní Lombardie pro dopravu a logistiku, Itálie

Partneři:

  • FGM – AMOR a Odbor dopravy, Štýrsko, Rakousko
  • Institut Geografie, Universita Tuebingen, Německo
  • HBH Projekt spol. s r.o., Česká republika
  • ITS a Polish Road Safety Partnership, Polsko
  • Slovinská automobilová asociace, Slovinsko
  • KTI a Global Road Safety Partnership, Maďarsko
  • Universita Žilina a Sdružení slovenských autoškol, Slovensko

Charakteristika projektu:

SOL je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel a jejich komunit ve středoevropském prostoru skrze prevenci nehod, snížení traumatu způsobeného následky nehodovosti a snížení ekonomických ztrát z nehodovosti. 

Cíle projektu: 

  • pomoci místním komunitám zvýšit jejich znalosti o efektivních opatřeních pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snižování traumatu z dopravních nehod jako součásti udržitelné městské dopravy
  • posílit řízené zvyšování bezpečnosti silničního provozu a koordinovaný přístup v zúčastněných regionech/městech
  • přispět k politické podpoře pro prevenci nehodovosti a traumat z nehodovosti

Zapojení společnosti HBH Projekt:

HBH Projekt se bude podílet na společné analýze obecných a specifických lokálních problémů v oblasti bezpečnosti silničního provozu a na vytváření programů pro školení a trénink všech, kteří se podílí na programech pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

V rámci specifických opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí bude HBH ověřovat metodiku Bezpečná cesta do školy, Krok za krokem ve vybraných částech Hlavního města Prahy, bezpečnostní kampaň dětí pro veřejnost Krok za krokem bez nehod a tzv. zkrácenou bezpečnostní inspekci dopravního prostředí v okolí škol. Získané poznatky z těchto pilotních ověření budou využity při spoluúčasti na tvorbě závěrečných dokumentů a doporučení pro středoevropskou strategii zvýšení bezpečnosti silničního provozu a školící programy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

HBH se bude podílet také na mediální podpoře projektu na všech úrovních, na kontaktování a sdružování všech relevantních partnerů s cílem rozšířit politické i obecné povědomí o bezpečnosti silničního provozu.

Webové stránky projektu:

http://sol-project.eu/ 

Napsali o nás:

http://www.motohouse.cz/dobra-vec-projekt-zachranme-nase-zivoty 
http://www.superbike-online.cz/novinky/zachranme-nase-zivoty/ 

Kontaktní osoba projektu: 

Ing. Jaroslav Heinrich, vedoucí ateliéru dopravního inženýrství 
j.heinrich[at]hbh.cz

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila