česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Sponzoring

Sponzoring

V oblasti sponzoringu a společenské odpovědnosti se snažíme soustředit na čtyři základní linie, kterými jsou školství, věda a výzkum, zdravotnictví a bezpečnost silničního provozu. V těchto oblastech se každoročně stáváme partnerem několika společensky prospěšných projektů.

Juniorstav

Mezinárodní odbornou konferenci postgraduálních studentů stavebního inženýrství, pořádanou každoročně Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, podporujeme již po řadu let.

juniorstav2016.fce.vutbr.cz 

Silniční mosty a lávky

Finančně jsme podpořili vydání reprezentativní fotografické publikace, jejímž editorem je Ing. Milan Vaisar. Kniha prezentuje chronologický přehled 130 konstrukčně a technologicky pozoruhodných realizací mostů v ČR postavených za posledních 100 let.

Řada z prezentovaných staveb byla projekčně připravena v našich ateliérech.

Krok za krokem na cestě do školy

Pořadatelem dětské soutěže zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu byl ve spolupráci s kanceláří Brno Zdravé město, Policií ČR a dalšími partnery náš ateliér dopravního inženýrství.

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila