česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Projektování  Stavby krajinného inženýrství

Projektová příprava staveb krajinného inženýrství

V našem ateliéru ochrany a tvorby krajiny vznikají zejména projekty těchto krajinářských opatření:

  • Projekty územních systémů ekologické stability a posuzování vlivu staveb na tyto systémy
  • Návrhy rekultivací
  • Liniové a plošné výsadby vegetací
  • Parkové úpravy

Dodáváme také dokumentace nutné pro změnu využití území, jako jsou výpočty odvodů za vynětí pozemků z lesnického a zemědělského půdního fondu, výpočty náhrad škod na lesích, dále dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin určených ke kácení apod.

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila