česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Projektování  Vodohospodářské stavby

Projektová příprava vodohospodářských staveb

Zpracováváme projekty veškerých vodohospodářských objektů, které souvisejí s výstavbou dopravních staveb.

Našim zákazníkům dodáváme:

  • Návrhy odvodnění komunikací
  • Návrhy retenčních nádrží a odlučovačů ropných látek
  • Přeložky vodovodů, kanalizací, meliorací
  • Přeložky a úpravy vodních toků
  • Návrhy a přeložky NTL a STL plynovodů
  • Návrhy a přeložky sítí se stavbou dopravních staveb přímo nesouvisejících (včetně městského inženýrství a projektování přípojek)

V souvislosti se stavbami dopravní infrastruktury poskytujeme také služby krajinné architektury, zpracování projektů územních systémů ekologické stability a posouzení vlivu stavby na životní prostředí a další přírodovědné práce, průzkumy a návrhy opatření, jakož i služby ekologického dozoru při realizaci staveb.

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila