česky   english   slovensky
 

Kontakty – Brno

Kontakty – Praha

Kontakty – Olomouc

Kontakty – Bratislava

Kontakty – Ostrava

Kontakty – Banská Bystrica

Kliknutím na bod na mape sa zobrazí vybrané kontakty.

Úvod  Kontakty

Kontakty – Brno

Sídlo a ústredie spoločnosti, pracovisko Kabátníkova

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno – střed
Tel.: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
Email: hbh[at]hbh.cz

Vedúci pracovníci:

Riaditeľ a konateľ spoločnosti 
Ing. Radovan Hrnčíř
Tel.: +420 549 123 411
E-mail: r.hrncir[at]hbh.cz

Riaditeľ ekonomického útvaru a jednatel spoľočnosti 
Ing. Ivan Budík 
Tel.: +420 549 123 420
E-mail: i.budik[at]hbh.cz

Riaditeľ útvaru projektovej a inžinierskej prípravy stavieb a vedúci ateliéru ciest a diaľnic I 
Ing. Otakar Hornoch
Tel.: +420 549 123 430
E-mail: o.hornoch[at]hbh.cz

Riaditeľka obchodného útvaru a IMS
Ing. Michala Hrnčířová
Tel.: +420 549 123 418
E-mail: m.hrncirova[at]hbh.cz

Vedúci ateliéru ciest a diaľnic  II 
Ing. Jiří Boháč
Tel.: +420 549 123 450
E-mail: j.bohac[at]hbh.cz

Vedúci ateliéru elektro 
Ing. Stanislav Masařík 
Tel.: +420 549 123 424
E-mail: s.masarik[at]hbh.cz

Vedúca ateliéru vodohospodárskych stavieb 
Ing. Jana Ocásková
Tel.: +420 549 123 470
E-mail: j.ocaskova[at]hbh.cz

Vedúca ateliéru ochrany a tvorby krajiny 
Ing. Jitka Suchomelová 
Tel.: +420 549 123 490 
E-mail: j.suchomelova[at]hbh.cz

Vedúci útvaru ekológie 
Mgr. Tomáš Šikula 
Tel.: +421 905 536 053
E-mail: t.sikula[at]hbh.cz

Vedoucí útvaru dozorovania stavieb
Ing. Dominik Adler
Tel.: +420 549 123 440
E-mail: d.adler@hbh.cz

Pracovisko Brno – Hrnčířská

Hrnčířská 3, 602 00 Brno – střed
Tel.: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
Email: hbh[at]hbh.cz

Vedúci pracovníci:

Vedúci ateliéru dopravného inžinierstva a bezpečnosti dopravy Brno
Ing. Jaroslav Heinrich
Tel.: +420 544 520 561 
E-mail: j.heinrich[at]hbh.cz

Vedúci ateliéru inžinierskych služieb Brno
Ing. Alena Damková
Tel.: +420 544 520 527
E-mail: a.damkova[at]hbh.cz

Link projekt s.r.o.

Sídlo a ústredie spoločnosti:

Makovského náměstí 2,  CZ 616 00 Brno
Tel.: +420 539 090 010 
Fax: +420 539 090 000 
E-mail: linkprojekt[at]linkprojekt.cz
Web: www.linkprojekt.cz 

Vedúci pracovníci:

Riaditeľ spoločnosti
Ing. Petr Damek
Tel.: +420 539 090 001 
GSM: +420 774 977 762 
E-mail: petr.damek[at]linkprojekt.cz

Technický riaditeľ
Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.
Tel.: +420 539 090 002
GSM: +420 774 977 763 
E-mail: tomas.kulhavy[at]linkprojekt.cz

Kontakty – Praha

pobočka Praha

Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 210 311 611

Vedúci pracovníci:

Riaditeľ pobočky Praha
Ing. Tomáš Čížek
Tel.: +420 210 311 620
E-mail: t.cizek[at]hbh.cz

Vedúci ateliéru ciest a diaľnic
Ing. Marek Kačenák
Tel.: +420 210 311 630
E-mail: m.kacenak[at]hbh.cz

Kontakty – Bratislava

org. zložka Slovensko – pracovisko Bratislava

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 255 640 673
Fax: +421 484 716 038 
Email: bratislava[at]hbhprojekt.sk

Vedoucí pracovníci:

Vedúci ateliéru dopravných stavieb Bratislava
Ing. Tomáš Kubačka
Tel.: +421 255 640 684
E-mail: t.kubacka[at]hbhprojekt.sk

Vedúci ateliéru dopravného inžinierstva a bezpečnosti dopravy Bratislava
Ing. Michal Poláček
Tel.: +421 255 642 554
E-mail: m.polacek[at]hbhprojekt.sk

Ekonomické oddelenie Bratislava
Ing. Katarína Eleková
Tel.: +421 255 642 596
E-mail: 
k.elekova[at]hbhprojekt.sk

Kontakty – Olomouc

pobočka Olomouc

Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc
Fax: +420 585 423 359

Vedúci pracovníci:

Riaditeľ pobočky Olomouc
Ing. Jiří Procházka
Tel.: +420 588 499 416
E-mail: j.prochazka[at]hbh.cz

Kontakty – Ostrava

pracovisko Ostrava – Chelčického

Chelčického 533/4, 702 00 Ostrava
Fax (sídlo spoločnosti): +420 549 123 456

Vedúci pracovníci:

Vedúca ateliéru inžinierskych služieb Ostrava
Ing. Yvona Otipková
Tel.: +420 596 117 584
E-mail: y.otipkova[at]hbh.cz

Pracovisko Ostrava – Stará cesta

Stará cesta 4/125, 711 00 Ostrava – Hrušov
Fax: +420 596 229 045
Tel.: +420 596 229 031

Kontakty – Banská Bystrica

Org. zložka Slovensko – pobočka Banská Bystrica

Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 484 716 011
Fax: +421 484 716 038

Vedúci pracovníci:

Riaditeľ organizačnej zložky Slovensko
Ing. Viliam Piták
Tel.: +421 484 716 035
E-mail: v.pitak[at]hbhprojekt.sk

Vedúca ateliéru inžinierskych služieb Banská Bystrica
Mgr. Jaroslava Laššáková
Tel.: +421 484 716 031
E-mail: j.lassakova[at]hbhprojekt.sk

Vedúci ateliéru ekológie a krajinnej tvorby
Mgr. Marek Sekerčák
Tel.: +421 484 716 037
E-mail: m.sekercak[at]hbhprojekt.sk

HBH Projekt

Sídlo organizačné zložky Slovensko:
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456 
E-mail: hbh[at]hbh.cz

Bankovné spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK7711110000001095663003
SWIFT: UNCRSKBX

IČ: 31 815 332, DIČ: SK2021760334

Pro média

Médiám, zástupcom odbornej verejnosti i občanom radi poskytneme technické podrobnosti o projektoch a stavbách, na ktorých sa podieľame.

Pre informácie sa prosím obracajte na email press[at]hbh.cz.

Podklady na stiahnutie

 

Kontaktné údaje

Názov firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno, ČR
Tel.: 00420 549 123 411
Fax: 00420 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Bankovné spojenie: KB a. s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041-621/0100
IBAN: CZ2301000000001557041621
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Dcérske spoločnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizačná štruktúra spoločnosti

vyrobila