zde se nacházíte:
Головна

HBH Projekt - проектний та консалтинговий офіс

[Translate to українська:] Jsme nezávislou společností inženýrů, specialistů a konzultantů nabízející široké spektrum profesionálních služeb v oblasti dopravní infrastruktury.

Více informací

Projektová příprava
Inženýrské služby
Dozorování a řízení staveb
Ekologie
Dopravní inženýrství a bezpečnost
Vizualizace staveb

Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu infrastrukturních staveb, od drobných jednorázových oprav až po komplexní novostavby dálničních úseků.

Více informací

Inženýrské služby

Poskytujeme veškeré služby inženýrské a majetkoprávní přípravy staveb. Zastupujeme klienty a pomáháme jim ve všech nezbytných procesech přípravy.

Více informací

Dozorování a řízení staveb

Podílíme se na procesu výstavby zajištěním služeb odborného stavebního dozoru nebo správce stavby. Rádi pro klienty zajistíme supervizi, claim management, odbornou podporu při řízení stavby nebo kompletní management stavby.

Více informací

Ekologie

Poskytujeme klientům odborné služby a nezávislé poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Zajišťujeme veškeré průzkumy, monitoringy a posudky dopadů stavby na životní prostředí a v neposlední řadě vykonáváme ekologický dozor na stavbách.

Více informací

Dopravní inženýrství a bezpečnost

Pro klienty zajišťujeme všechny typy dokumentace z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy. Rádi zpracujeme analýzy ekonomické návratnosti nebo posudky nákladů a výnosů staveb. Zajišťujeme také dopravní posudky, průzkumy, modely a mikrosimulace.

Více informací

Vizualizace staveb

Nabízíme vizualizace staveb a průběhu výstavby. Od zákresů modelů staveb do fotografie nebo videa stávajícího stavu až po komplexní interaktivní 3D modely.

Více informací

No news available.

[Translate to українська:]

Více informací

 

 

[Translate to українська:] 1992

[Translate to українська:]

 • Založení společnosti HBH Projekt proběhlo v roce 1991 třemi společníky:
     Radovan Hrnčíř
     Ivan Budík
     Otakar Hornoch
 • Faktické zahájení činnosti společnosti od roku 1992
2001

[Translate to українська:]

 • Založení pracoviště v Ostravě
 • Zahájení poskytování činnosti technického dozoru na stavbě
2003

[Translate to українська:]

 • Založení organizační složky na Slovensku
 • Od roku 2007 funguje organizační složka v Bratislavě a Banské Bystrici
2006

[Translate to українська:]

 • Začlenění firmy Link projekt do skupiny HBH
2008

[Translate to українська:]

 • Akvizice společnosti Dopravní stavby PROJEKCE
 • Zahájení činnosti pobočky v Olomouci
2015

[Translate to українська:]

 • Zřízení pobočky v Praze
2022

[Translate to українська:]