zde se nacházíte:
Úvod

HBH Projekt - projektová a konzultačná kancelária

Sme nezávislou spoločnosťou inžinierov, špecialistov a konzultantov ponúkajúcou široké spektrum profesionálnych služieb v oblasti dopravnej infraštruktúry.

Viac informácií

Projektová príprava
Inžinierske služby
Stavebný dozor
Ekológia
Dopravné inžinierstvo a bezpečnosť
Vizualizácie stavieb

Projektová príprava

Zaisťujeme komplexnú projektovú prípravu infraštruktúrnych stavieb, od drobných jednorazových opráv až po komplexné novostavby diaľničných úsekov. 

Viac informácií

Inžinierske služby

Poskytujeme všetky služby inžinierskej a majetkovoprávnej prípravy stavieb. Zastupujeme klientov a pomáhame im vo všetkých nevyhnutných procesoch prípravy. 

Viac informácií

Stavebný dozor

Podieľame sa na procese výstavby zaistením služieb odborného stavebného dozoru alebo činnosti správcu stavby. Radi pre klientov zaistíme supervíziu, claim management, odbornú podporu pri riadení stavby alebo komplexný management stavby.

Viac informácií

Ekológia

Poskytujeme klientom odborné služby a nezávislé poradenstvo v oblasti životného prostredia. Zaisťujeme všetky prieskumy, monitoringy a  posudky dopadov stavby na životné prostredie a v neposlednom rade vykonávame ekologický dozor na stavbách.

Viac informácií

Dopravné inžinierstvo a bezpečnosť

Pre klientov zaisťujeme všetky typy dokumentácie z oblasti dopravného inžinierstva a bezpečnosti dopravy. Radi vypracujeme analýzy ekonomickej návratnosti alebo posudky nákladov a výnosov stavieb. Zaisťujeme tiež dopravné posudky, prieskumy, modely a mikrosimulácie. 

Viac informácií

Vizualizácie stavieb

Ponúkame vizualizácie stavieb a priebehu výstavby. Od zákresov modelov stavieb do fotografie alebo videa aktuálneho stavu až po komplexné interaktívne 3D modely. 

Viac informácií

15.12.2023

Prajeme úspešný a šťastný nový rok všetkým priateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom.

čítajte viac
1992
 • Založenie spoločnosti HBH Projekt prebehlo v roku 1991 tromi spoločníkmi:
     Radovan Hrnčíř
     Ivan Budík
     Otakar Hornoch
 • Faktické zahájenie činnosti spoločnosti od roku 1992
2001
 • Založenie pracoviska v Ostrave
 • Zahájenie poskytovania činnosti technického dozoru na stavbe
2003
 • Založenie organizačnej zložky  na Slovensku
 • Od roku 2007 funguje organizačná zložka v Bratislave a v Banskej Bystrici
2006
 • Začlenenie firmy Link projekt do skupiny HBH
2008
 • Akvizícia spoločnosti Dopravní stavby PROJEKCE
 • Zahájenie činnosti pobočky v Olomouci
2015
 • Zriadenie pobočky v Prahe 
2022
 • 30 let společnosti HBH Projekt - viac