česky   english   slovensky
 
Úvod  O společnosti  Profil  Poslání

Naše poslání

Uvědomujeme si, že výsledky naší práce budou v sídlech i v krajině patrné po dlouhé desítky let. Bereme vážně toto privilegium a přistupujeme velmi zodpovědně ke své roli při vytváření těch největších staveb, jaké v naší době vznikají.

Při jednání s našimi partnery vždy hájíme řešení rozumná, hospodárná a elegantní. Snažíme se, aby velké dopravní stavby nebyly ohromnými a nákladnými pomníky svých tvůrců, ale především užitečnými služebníky veřejnosti.

Svojí činností usilujeme o to, aby se technická kvalita naší veřejné dopravní infrastruktury vyrovnala nejvyšší evropské úrovni a aby vznikala díla, která budou sloužit bezvadně po mnoho desetiletí a budou dokladem špičkové úrovně našich lidí a inspirací dalším generacím inženýrů.

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel společnosti

 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila