česky   english   slovensky
 
Úvod  ReferenceRychlostní silnice R55, vizualizace vybrané části

Rychlostní silnice R55, vizualizace vybrané části

Realizované činnosti: Vizualizace

Nabídka k referenci

 

Popis zakázky

Vizualizace rychlostní silnice R55 – stavba 5506

vizualizace části stavby R5506

Termín odevzdání zakázky:

04/ 2007

Zpracovatel:

HBH Projekt spol. s r. o. – Oddělení grafiky a vizualizací

O zakázce:

Úkolem bylo zpracovat vizualizaci části stavby 5506, konkrétně úseku, kde planovaná stavba prochází městem Napajedla. Jedním z problematických míst tohoto projektu bylo překonání stávajícího železničního koridoru budoucí R55. Projektanti navrhli několik variant řešení. Investorem byla vybrána varianta s estakádou a jedním z hlavních úkolů této vizualizace bylo prokázání dopadu na krajinný ráz a urbanistickou koncepci města po případné realizaci stavby.

Samotné zpracování modelu rychlostní silnice a souvisejících komunikací nebylo příliš náročné, zejména z důvodu absence mimoúrovňových křižovatek. Na druhou stranu bylo třeba podrobněji zpracovat některé části městské zástavby, zejména v místech dotyku s rychlostní silnicí.

Nahoru

Fotogalerie

 

Nahoru

Videogalerie

Vizualizace části stavby R5506

Nahoru  
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila