česky   english   slovensky
 
Úvod  Služby  Vizualizace staveb

Vizualizace staveb

Vizualizace slouží především jako doplněk běžné projektové dokumentace pro snazší představu o podobě projektovaného díla, o jeho dopadu na krajinný ráz, variantních řešení, aj. Zejména cenné jsou při prezentaci projektu široké veřejnosti, pro kterou je orientace v běžné projekční dokumentaci obtížná.

Silniční stavby jsou charakteristické svou prostorovou rozlehlostí a s tím souvisí úroveň detailů, technologie a časová náročnost zpracování jejich vizuální prezentace. Dle požadavku investora/zadavatele je možno zpracovat vizualizace v trojí základní podobě: statické, dynamické, interaktivní. Jednotlivé přístupy se od sebe významně liší časovou náročností na výrobu, potřebnými podklady, vstupními náklady a zejména vypovídající hodnotou.

Vizualizace statické

  • ortofotomapy
  • kompletně vymodelovaná perspektiva – objekty plánovaného projektu, stávající terén, zástavba, vegetace ap.
  • zákres 3D objektů do fotografie

Vizualizace dynamické

  • kompletně vymodelovaná scéna – animace, nejčastěji průlet nad stavbou, animované objekty (doprava)
  • zákres do šikmého videa – modelují se pouze objekty plánované stavby a tyto se umístí do videozáznamu (obvykle z „ptačí“ perspektivy) stávajícího stavu

Vizualizace interaktivní

  • 2D – například webová prezentace s interaktivní mapou
  • 3D – kompletně vymodelovaná scéna umožňující volný pohyb pozorovatele v reálném čase ve vymezeném prostou.

Ke všem těmto pracím je pracoviště oddělení vizualizací a grafiky náležitě vybaveno výpočetní technikou a softwarem. Základní pracovní stanice tvoří stroje osazené dvěma procesory Intel Xeon (8 jader), 8 GB RAM a velmi výkonnou grafickou kartou Nvidia Quatro FX. Dále je k dispozici několik stanic obdobných parametrů (bez grafiky) v tzv. renderovací farmě, tyto stroje slouží výhradně k výpočtu jednotlivých snímků. Pro tisk velkoformátových grafik, zejména ortofotomap, je pracoviště vybaveno šestibarevným plotrem o maximální šíři papíru 1 500 mm. Modely vizualizovaných objektů jsou zpracovávány v menší míře v AutoCadu, ale zejména v aplikaci 3DS Max. Pro postprodukci a další grafické práce jsou využívány balíky od firmy Adobe (After Effects, Photoshop, Illustrator a další). Veškeré vybavení pracoviště (hardwarové i softwarové) je, i přes překotný vývoj v této oblasti, velmi moderní a je pravidelně upgradováno.

Pro konkrétní informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Rychlý kontakt

Název firmy: HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, Fax: 549 123 456 
IČ: 449 61 944, DIČ: CZ44961944
Datová schránka: e5y9wa6
Bankovní spojení: č. ú.: 1557041-621/0100

Dceřiné společnosti

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. / Link projekt s.r.o.   / ADIAS s. r. o.

Organizační schéma společnosti

vyrobila