zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rekonstrukce silnice I/47 Slavíč – Hranice

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Charakteristika projektu

Předmětem projektu byla oprava čtyřpruhové silnice I/47 v úseku Jezernice–Hranice.

V rámci této stavby byla řešena oprava havarijního stavu vozovky silnice I. třídy. Opravy vozovek byly provedeny v živičných vrstvách konstrukce vozovky jejich výměnou. U mostů byla provedena výměna mostního svršku, závěrných zídek a svodidel.

Stavba byla řešena  ve třech etapách:

I. etapa:  Jezernice – Drahotuše 

Celková délka úpravy byla 3004,0 m. V této etapě byla provedena také oprava mostu ev. č. 47-034

II.etapa: Drahotuše – Hranice

Délka úpravy 2 268,0 m. V této etapě byla také provedena oprava mostu ev. č. 47-035

III.etapa: Hranice (od mostu ev.č.47-037) – Hranice (po most ev.č.47-043)

Celková délka úpravy byla 3 153,0 m.  V této etapě byla provedena také oprava mostů ev.č.47-037, 47-038, 47-042, 47-043

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..