zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Protihluková stěna na silnici I/34, Kamenice nad Lipou

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Jednou z menších akcí, které projektovala v r. 2008 naše kancelář, byl i projekt samostatné protihlukové stěny u silnice první třídy.

Stěna je situována na pravé krajnici provozované silnice I/34 u Kamenice n. Lipou, kde chrání novou obytnou zástavbu v lokalitě Pod vodojemem. Projekt zahrnuje 2 stavební objekty, z nichž hlavním je protihluková stěna samotná.

Návrh stěny vyšel z předpokladu, že je neekonomické rozšiřovat silniční těleso, zvlášť v úseku s vysokými násypy. Proto je soklový panel vyšší, než je běžné, a slouží současně jako nízká opěrná zídka pro nezpevněnou krajnici komunikace. Délka stěny činí celkem 169 m, výška horní hrany stěny vůči přilehlé vozovce je 3,36 m. Část stěny o délce 108 m probíhá z ekonomických důvodů na zemním valu, který zbudovalo v předstihu Město Kamenice n. Lipou. Výplň stěny byla zvolena z plastových panelů s vodorovnými lamelami.

Součástí dokumentace byl i návrh odvodňovacích zařízení, neboť protihluková stěna vždy zamezuje přirozenému odtoku vody z krajnice.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..