zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Malý dopravní okruh Hodonína, část II

Klient

Město Hodonín

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Přeložka silnice I/51 je součástí plánovaného „Malého dopravního okruhu“ centra města Hodonín, a to v úseku II, který naváže na již v minulosti realizované úseky I a III.

Silnice I/51 prochází hustou obytnou zástavbou města Hodonín. Vlivem dopravy směřující na hraniční přechod docházelo k neúnosnému zatížení městských komunikací tranzitní dopravou. Cílem zbudování malého dopravního okruhu je provést tranzitní dopravu městem tak, aby životní prostředí jeho obyvatel, zejména s ohledem na hluk, exhalace a bezpečnost dopravy, bylo co nejvíce obnoveno. 

Součástí stavby je nová okružní křižovatka na ulici Velkomoravské v místě křížení s ulicí Dvořákovou, dále přeložka silnice I/51, křižovatka přeložky silnice I/51 s ulicí B. Němcové, úprava křižovatky ulic Velkomoravská a Sadová a úprava křižovatky ulic Sadová, Sadová II a Sadová III. V místě přiblížení dopravy k obytné zástavbě jsou podél přeložky silnice I/51 zřízeny betonové protihlukové stěny.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..