zde se nacházíte:
Home > Services > Legal services

Legal services

We provide all kinds of legal services during gathering permits, public buyins and land acquisition. We currently provide these services in the Czech Republic and Slovakia.

Legal services

[Translation in progress] Především (ale nejen) pro infrastrukturní stavby poskytujeme veškeré služby inženýringu a majektoprávní přípravy. Naši experti mají mnohaleté zkušenosti s přípravou staveb a řešením těch nejkomplikovanějších problémů v rámci České a Slovenské republiky.

Naši experti jsou díky zkušenostem z desítek největších infrastrukturních staveb v zemi schopni nabídnout klientům nejlepší možná řešení vedoucí k dotažení všech správních povinností investorské přípravy. Klientům poskytujeme také veškeré služby majetkoprávní přípravy, tj. zajištění věcných břemen, výkupů pozemků, asistenci s dědickými a vyvlastňovacími řízeními a v neposlední řadě vypořádání pozemků po ukončení výstavby.

Typickým výsledkem naší činnosti je:

  • Projednání dokumentace za účelem zisku správního povolení
  • Pravomocné správní rozhodnutí
  • Zajištění smluvních vztahů ke stavbám, pozemkům a sítím
  • Výkupy pozemků a věcná břemena

Činnosti inženýringu a majetkoprávní přípravy poskytují naši odborníci útvaru inženýrské přípravy staveb z pracovišť v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze pro Českou republiku a z Banské Bystrice pro Slovensko.

 

 

Director of Legal Services Division

Alena Damková

Phone: +420 733 145 999

E-mail: a.damkova@hbh.cz

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise.