zde se nacházíte:
Home > Services > Traffic engineering

Traffic engineering and road safety

We provide all types of documentation and consulting in the field of traffic engineering, road safety and cost-benefit analyzes.

Traffic engineering and road safety

[Translation in progress] V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

Naši experti na bezpečnost dopravy se pravidelně účastní mezinárodních evropských projektů, organizují bezpečností semináře, provádí bezpečností audity, inspekce a návrhy bezpečnostních opatření.

V oblasti dopravního inženýrství provádíme veškeré dopravní průzkumy a posudky, vytváříme dopravní modely a mikrosimulace dopravních řešení.

V neposlední řadě poskytujeme klientům analýzy nákladů a výnosů dopravních řešení, multikriteriální analýzy, výpočty finanční návratnosti a další posouzení.

Typickými příklady našich služeb jsou:

  • Dopravní generely územních celků i jednotlivých obcí a měst, včetně cyklistické a pěší dopravy
  • Studie organizace dopravy a dopadů změn organizace dopravy, včetně dopravy v klidu
  • Dopravní průzkumy, měření a vyhodnocení
  • Zpracování dopravních modelů a jejich správa, mikrosimulace dopravních řešení
  • Posudky kapacit profilů pozemních komunikací, křižovatek, průpletových úseků a připojení
  • Posuzování efektivity výstavby komunikací metodou HDM IV, analýza nákladů a přínosů (CBA)
  • Pasporty komunikací a dopravního značení
  • Bezpečnostní audity a inspekce
  • Řešení nehodových lokalit

Naši experti na dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy jsou součástí útvaru projektové přípravy lokalizovaní na pracovištích v Brně pro Českou republiku a v Bratislavě pro Slovensko.

Director of Design Division

Štěpán Svoboda

Phone: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise.