zde se nacházíte:
Home > Services > Construction supervision and management

Construction supervision and management

We provide our clients with the services of the FIDIC engineer and all related activities such as construction supervision, construction management, claim management or financial and technical supervision of construction. We support or directly represent investors during the whole process of construction preparation and construction itself.

Construction supervision and management

[Translation in progress] Klientům poskytujeme v souvislosti s výstavbou infrastrukturních staveb v České a Slovenské republice služby stavebního dozoru, správce stavby, claim managementu a další služby související s organizací výstavby.

Naši experti s dlouholetými zkušenostmi při výstavbě největších infrastrukturních staveb v České a Slovenské republice, ale i jinde ve světě, zajišťují klientům dozor nad výstavbou. Rozsáhlý tým našich specialistů zajišťuje dozor všech typů infrastrukturních staveb, od lokálních rekonstrukcí až po komplexní výstavby celých nových dálničních tahů.

Naším dlouhodobým cílem je zvýšení kvality a efektivity výstavby, jak v oblasti vedení výstavby, tak v oblasti digitalizace procesů nebo nastavení rovnovážných smluvních vztahů.

Klientům poskytujeme jak technický dozor investora, tak asistenci při vykonávání funkce správce stavby nebo vykonání kompletní činnosti správce stavby (dle terminologie FIDIC).

Klientům nabízíme poradenství v oblasti výstavby (především v oblastech vedení rozpočtů, kontroly fakturace, řízení času a harmonogramů), vedení claim managementu dle podmínek FIDIC nebo zajištění kompletního řízení výstavby.

Zkušenosti máme také s vedením finanční a technické supervize při výstavbě.

Služby stavebního dozoru a související služby zajišťuje v naší společnosti útvar dozorování staveb na pracovištích po celé České a Slovenské republice.

Director of Construction Supervision Division

Dominik Adler

Phone: +420 602 526 062

E-mail: d.adler@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/dominik-adler/

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise.