zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rychlostní silnice R35, stavba 3509 Slavonín – Přáslavice

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

  • Sdružení R 3509 Slavonín - Přáslavice
  • Vedoucí člen sdružení SKANSKA DS a.s., závod Olomouc, členové STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.

Charakteristika projektu

Zahájení výstavby:           prosinec 1999

Dokončení výstavby:         červen 2004

Předání stavby do užívání: říjen 2003

Financování stavby:

Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavební náklady: 5 500 mil. Kč včetně DPH

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..