zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rychlostní silnice R35, stavba 3509 Slavonín – Přáslavice

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

  • Sdružení R 3509 Slavonín - Přáslavice
  • Vedoucí člen sdružení SKANSKA DS a.s., závod Olomouc, členové STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.

Charakteristika projektu

Zahájení výstavby:           prosinec 1999

Dokončení výstavby:         červen 2004

Předání stavby do užívání: říjen 2003

Financování stavby:

Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stavební náklady: 5 500 mil. Kč včetně DPH

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..