zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Silnice I/47 Lipník nad Bečvou - Obchvat II, 2. stavba

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Charakteristika projektu

Předmětem projektu byla realizace závěrečné třetí stavby kompletující severní obchvat města Lipník nad Bečvou.

Začátek úpravy (ze směru od Přerova) se nachází na stávající části silnice I/47. Navržená trasa obchvatu se postupně odklání vlevo do zahrádkářské oblasti, kříží stávající železniční trať Přerov – Bohumín, dále je vedena po zemědělsky obdělávaných parcelách a v km 1,308 511 se napojuje úrovňovou křižovatkou na stávající silnici II/437 Lipník – Olomouc. Za křižovatkou trasa pokračuje již dříve realizovanou stavbou Obchvat II,1. stavba.

Komunikace obchvatu je navržena v kategorii S 11,5/80 s řadícími pruhy v prostoru křižovatek. Na trase stavby byly navrženy dva mostní objekty - most přes polní cestu a most přes železniční trať. Součástí stavby byly přeložky všech dotčených inženýrských sítí a vefgetační úpravy.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..