zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Vizualizace staveb

Vizualizace staveb

Vizualizace slouží především jako doplněk běžné projektové dokumentace pro snazší představu o podobě projektovaného díla, o jeho dopadu na krajinný ráz, variantních řešení, aj. Zejména cenné jsou při prezentaci projektu široké veřejnosti, pro kterou je orientace v běžné projekční dokumentaci obtížná.

Vizualizace staveb

Vizualizace záměrů, staveb a průběhu výstavby slouží jako výborný nástroj pro prezentaci a k pochopení dopadů staveb širokou veřejností bez nutností odborných znalostí stavební dokumentace. Díky moderním technologiím jsme tak schopni vytvořit věrný obraz stavebního záměru před prvním kopnutím do země.

Skutečný stav stávajícího prostředí zachytíme nejčastěji pomocí průletů dronem, pro který disponujeme všemi potřebnými oprávněními úřadu pro civilní letectví.

Silniční stavby jsou charakteristické svou prostorovou rozlehlostí a s tím souvisí úroveň detailů, technologie a časová náročnost zpracování jejich vizuální prezentace. V závislosti na požadavcích zákazníků jsme tak schopni vytvářet modelové animace, zákresy stavebních záměrů do fotografií nebo do videa případně komplexní interaktivní modely pro využití v rámci virtuální reality.

Mezi typické výsledky naší práce patří:

  • Letecké práce (dron)
  • Modely stavebních objektů, procesu výstavby
  • Zákres 3D objektů do fotografie
  • Zákres 3D objektů do videa stávajícího stavu
  • Interaktivní modelové prostředí pro virtuální realitu

Ateliér vizualizací staveb je součástí útvaru projektové přípravy naší společnosti. Díky integraci v rámci společnosti jsme tak schopni nabídnout klientům úzkou spolupráci jednotlivých týmů a spojit projektovou přípravu přímo s vizualizací stavby.

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.