zde se nacházíte:
Úvod > Kdo jsme > Organizace

Organizační struktura

Organizační struktura

Naše struktura

Činnost naší společnosti je vykonávána přes čtyři odborné útvary společnosti a to na všech trzích, na kterých působíme. Jednotlivé projekty jsou zpracovávány odborníky napříč těmito útvary.

Kde pracujeme

Služby naší společnosti poskytujeme po celém světě, našimi primárními trhy jsou České a Slovenská republika.

Česká republika

Česká republika je naším mateřským trhem již od roku 1992. V rámci ČR zaměstnáváme dohromady téměř 200 expertů podílejících se na dodání všech námi poskytovaných služeb. Naši odbornící sídlí na pracovištích ve čtyřech velkých městech a téměř desítce dočasných pracovišť na jednotlivých stavbách.

Od založení společnosti zůstává sídlo společnosti v Brně, kde sídlí také obchodní oddělení společnosti v čele s obchodní ředitelkou. Sekundárně je obchod zajišťován přes ředitele poboček v Olomouci a Praze.

Slovenská republika

Přes 15 let působíme stálým zastoupením organizační složkou na slovenském trhu, kde zaměstnáváme téměř 50 expertů. V rámci Slovenska působíme na dvou stálých pracovištích a několika dočasných pracovištích na stavbách.

Obchodní zastoupení naší společnosti na Slovensku je zajištěno ředitelem organizační složky a obchodním oddělením v Banské Bystrici.

Svět

Od založení společnosti vyhledáváme možnosti mezinárodní spolupráce a možnosti poskytování našich služeb klientům po celém světě. Za dobu fungování naší společnosti máme desítky takových zkušeností z Evropy, Afriky i Asie.

Obchod naší společnosti ve světě zajišťuje obchodní oddělení v Brně.

Vedoucí pracovníci

generální ředitel a jednatel společnosti

Ondřej Budík

Tel.: +420 737 823 852

E-mail: o.budik@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/ond%C5%99ej-bud%C3%ADk-1431b074/

obchodní ředitelka

Michala Hrnčířová

Tel.: +420 603 411 350

E-mail: m.hrncirova@hbh.cz

riaditeľ organizačnej zložky Slovensko

Viliam Piták

Tel.: +421 918 378 579

E-mail: v.pitak@hbhprojekt.sk

https://www.linkedin.com/in/viliam-pit%C3%A1k-3375a7a2/

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

ředitelka útvaru inženýrské přípravy staveb

Alena Damková

Tel.: +420 733 145 999

E-mail: a.damkova@hbh.cz

ředitel útvaru dozorování staveb

Dominik Adler

Tel.: +420 602 526 062

E-mail: d.adler@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/dominik-adler/

ředitel útvaru ekologie

Tomáš Šikula

Tel.: +420 605 536 053

E-mail: t.sikula@hbh.cz

https://cz.linkedin.com/in/tomáš-šikula-83a69990

ředitel útvaru kontroly a jednatel společnosti

Radovan Hrnčíř

Tel.: +420 603 452 696

E-mail: r.hrncir@hbh.cz