zde se nacházíte:
Úvod > Kdo jsme > Poslání

Poslání

Naše poslání

Uvědomujeme si, že výsledky naší práce budou v sídlech i v krajině patrné po dlouhé desítky let. Bereme vážně toto privilegium a přistupujeme velmi zodpovědně ke své roli při vytváření těch největších staveb, jaké v naší době vznikají.

Při jednání s našimi partnery vždy hájíme řešení rozumná, hospodárná a elegantní. Snažíme se, aby velké dopravní stavby nebyly ohromnými a nákladnými pomníky svých tvůrců, ale především užitečnými služebníky veřejnosti.

Svojí činností usilujeme o to, aby technická kvalita naší veřejné dopravní infrastruktury vyrovnala a předčila nejvyšší evropské standardy a aby vznikala díla, která budou sloužit bezvadně po mnoho desetiletí a budou dokladem špičkové úrovně našich lidí a inspirací dalším generacím inženýrů."

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel společnosti