zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Projektová příprava

Projektová příprava

V oblasti projektové přípravy staveb jsme schopni připravit projekty všech stupňů i rozsahu. Projektujeme jednorázové drobné úpravy a součásti dopravních a inženýrských staveb stejně jako komplexní novostavby celých dálničních úseků.

Projektová příprava

V oblasti projektové přípravy staveb jsme schopni vyhotovit projekty všech stupňů a jakéhokoliv rozsahu. Projektujeme jednorázové drobné úpravy a součásti dopravních a inženýrských staveb stejně jako komplexní novostavby celých dálničních úseků.

Jsme zkušenými generálními dodavateli projektové dokumentace a to včetně veškerých nutných průzkumů a podkladů. Mezi naše zákazníky se řadí veřejní a soukromí investoři, stavební firmy ale také orgány státní správy a samospráv. Máme zkušenosti v oblasti přípravy staveb formou PPP a s prací v mezinárodních konsorciích.

V našich ateliérech disponujeme předními experty na dopravní infrastrukturu se všemi nutnými autorizacemi pro projektování v České a Slovenské republice. Věříme, že nejvyšší přidanou hodnotu klientům přineseme nejen důrazem na technickou kvalitu, ale také maximálním tlakem na udržitelnost našich řešení a technickou inovaci. Aktivně se účastníme zavádění procesů digitalizace stavebnictví, tvorby digitálního dvojčete stavby a BIMu obecně v ČR.

Díky vysoké míře vertikální integrace procesu projektové přípravy uvnitř naší společnosti jsme schopni plnit naše zakázky rychle a efektivně bez ohledu na rozsah nebo obsah požadovaných prací.

Za dobu existence společnosti jsme dodali zákazníkům stovky projektových dokumentací všech typů a stupňů. Specializujeme se především na oblast pozemních komunikací a souvisejících infrastrukturních objektů, typickými výsledky našich služeb jsou projektové dokumentace:

  • Všech typů pozemních komunikací
  • Letištních ploch
  • Nádraží, odpočívek, vnitroareálových komunikací a dalších dopravních ploch
  • Celkových dopravních řešení urbanistických celků
  • Mostů a inženýrských konstrukcí
  • Vodohospodářských staveb a plynovodů
  • Elektroinženýrských objektů
  • Rekultivací, výstavby a parků

Veškerá projektová příprava je v naší firmě zajišťována v útvaru projektové přípravy, jehož experti jsou rozmístění na pracovištích po celé České republice a na Slovensku. Na každé zakázce jsou tak vždy nasazeni odborníci dle potřeb a požadavků dané zakázky.

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.