zde se nacházíte:
Úvod > Kdo jsme > O společnosti

O společnosti

Historie společnosti

HBH Projekt spol. s r.o. je soukromá česká společnost. Společnost byla úředně založena na podzim v roce 1991 v Brně třemi inženýry, kteří jsou do dnešního dne vlastníky společnosti. Reálné fungování společnosti začalo na jaře roku 1992. Především postupným organickým růstem a příležitostnými akvizicemi firma vyrostla na současnou velikost sdružující více než 200 odborníků.

Klíčové časové okamžiky historie naší společnosti lze shrnout do následujících bodů:

 • 1991 - Založení společnosti třemi brněnskými inženýry Radovanem Hrnčířem, Ivanem Budíkem a Otakarem Hornochem
 • 1992 - Zahájení fungování společnosti
 • 1996 - Zřízení společnosti SHB a.s. společnými vlastníky jsou HBH Projekt a firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • 2001 - Založení pracoviště v Ostravě a zahájení poskytování činnosti dozoru na stavbách
 • 2003 - Založení organizační složky na Slovensku
 • 2006 - Akvizice majority ve společnosti Link projekt s.r.o.
 • 2007 - Zahájení fungování pracoviště v Banské Bystrici, významný rozvoj slovenské části společnosti
 • 2008 - Akvizice společnosti Dopravní stavby PROJEKCE a zahájení fungování pobočky v Olomouci
 • 2011 - Po společné dohodě vlastníků HBH Projekt prodává svou část podílu ve firmě SHB a.s., společnost HBH Projekt tak není nadále se společností SHB a.s. majetkově propojena
 • 2015 - Zřízení pobočky společnosti v Praze
 • 2022 - 30 let společnosti HBH Projekt - číst více

Majetková struktura

V současné chvíli je konečné 100% vlastnictví firem ve skupině HBH Projekt u aktivních zaměstnanců společnosti. Aktuální majetková struktura naší skupiny je následující:

 • HBH Projekt spol. s r.o. - mateřská společnost a základní právnický subjekt podnikaní společnosti HBH Projekt (koneční vlastníci Radovan Hrnčíř 50,0% a Ivan Budík 50,0%)
 • HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko - Společnost HBH Projekt podniká na Slovensku formou své organizační složky
 • Link projekt s.r.o. - Dceřiná společnost specializovaná na navrhování mostů a inženýrských konstrukcí, statiku a dynamiku staveb. (majoritní vlastnictví společností HBH Projekt) - číst více
 • Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. - Dceřiná společnost specializovaná na dopravní infrastrukturu. (100% vlastnictví společností HBH Projekt) - číst více
 • ADIAS s.r.o. - Dceřiná společnost byla již plně integrována do struktury mateřské firmy. (100% vlastnictví společností HBH Projekt)