zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Ekologie

Ekologie

V souvislosti s přípravou staveb silnic a dálnic, ale také samostatně poskytujeme rozsáhlé spektrum služeb a nezávislého poradenství v oblasti ochrany životního prostředí při výstavbě.

Ekologie

V České a Slovenské republice zajišťujeme klientům komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí. Naši experti poskytují klientům veškeré služby související s ochranou životního prostředí při výstavbě, počínaje průzkumy, přes posudky dopadů výstavby na životní prostředí, ekologický dozor při výstavbě až po monitoring stavby po jejím dokončení.

Týmy našich specialistů se podílí na rozvoji ochrany životního prostředí v rámci České a Slovenské republiky, podílí se na vědeckých výzkumech a na nastavení stavebního procesu ve vztahu k životnímu prostředí. Naším cílem je efektivní výstavba s ohledem na udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme.

Krom jiného naši experti navrhují potřebná opatření pro zajištění migračních tras živočichů v návaznosti na výstavbu, zmírnění dopadů na životní prostředí, ochranu proti hluku nebo kompenzační opatření nutná pro udržitelný rozvoj.

Typickými výsledky naší práce jsou:

  • Přírodovědné průzkumy a migrační studie, biologická hodnocení
  • Posouzení vlivu stavebního záměrů, návrhy kompenzačních opatření
  • Oznámení, Dokumentace a Posudky EIA
  • Vyhodnocení vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí (SEA) 
  • Ekologický dozor při realizaci staveb
  • Monitoring životního prostředí před výstavbou, během výstavby a po výstavbě
  • Podklady pro financování staveb ze zdrojů EU

Ekologické služby zajišťuje v rámci naší společnosti útvar ekologie a to na stavbách a stavebních záměrech po celé České a Slovenské republice s přesahy do okolních států.

ředitel útvaru ekologie

Tomáš Šikula

Tel.: +420 605 536 053

E-mail: t.sikula@hbh.cz

https://cz.linkedin.com/in/tomáš-šikula-83a69990

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.