zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Inženýrské služby

Inženýrské služby

U staveb, na jejichž projektové přípravě se podílíme, ale také samostatně poskytujeme investorům staveb v ČR a na Slovensku inženýrské služby.

Inženýrské služby

Především (ale nejen) pro infrastrukturní stavby poskytujeme veškeré služby inženýringu a majektoprávní přípravy. Naši experti mají mnohaleté zkušenosti s přípravou staveb a řešením těch nejkomplikovanějších problémů v rámci České a Slovenské republiky.

Naši experti jsou díky zkušenostem z desítek největších infrastrukturních staveb v zemi schopni nabídnout klientům nejlepší možná řešení vedoucí k dotažení všech správních povinností investorské přípravy. Klientům poskytujeme také veškeré služby majetkoprávní přípravy, tj. zajištění věcných břemen, výkupů pozemků, asistenci s dědickými a vyvlastňovacími řízeními a v neposlední řadě vypořádání pozemků po ukončení výstavby.

Typickým výsledkem naší činnosti je:

  • Projednání dokumentace za účelem zisku správního povolení
  • Pravomocné správní rozhodnutí
  • Zajištění smluvních vztahů ke stavbám, pozemkům a sítím
  • Výkupy pozemků a věcná břemena

Činnosti inženýringu a majetkoprávní přípravy poskytují naši odborníci útvaru inženýrské přípravy staveb z pracovišť v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze pro Českou republiku a z Banské Bystrice pro Slovensko.

 

 

ředitelka útvaru inženýrské přípravy staveb

Alena Damková

Tel.: +420 733 145 999

E-mail: a.damkova@hbh.cz

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.