zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Dozorování a řízení staveb

Dozorování a řízení staveb

Klientům poskytujeme služby správce stavby a všechny související činnosti jako je stavební dozor, claim management nebo finanční a technická supervize výstavby. Poskytujeme klientům podporu při investorské přípravě stavby v průběhu realizace, případně se podílíme přímo na řízení staveb.

Dozorování a řízení staveb

Klientům poskytujeme v souvislosti s výstavbou infrastrukturních staveb v České a Slovenské republice služby stavebního dozoru, správce stavby, claim managementu a další služby související s organizací výstavby.

Naši experti s dlouholetými zkušenostmi při výstavbě největších infrastrukturních staveb v České a Slovenské republice, ale i jinde ve světě, zajišťují klientům dozor nad výstavbou. Rozsáhlý tým našich specialistů zajišťuje dozor všech typů infrastrukturních staveb, od lokálních rekonstrukcí až po komplexní výstavby celých nových dálničních tahů.

Naším dlouhodobým cílem je zvýšení kvality a efektivity výstavby, jak v oblasti vedení výstavby, tak v oblasti digitalizace procesů nebo nastavení rovnovážných smluvních vztahů.

Klientům poskytujeme jak technický dozor investora, tak asistenci při vykonávání funkce správce stavby nebo vykonání kompletní činnosti správce stavby (dle terminologie FIDIC).

Klientům nabízíme poradenství v oblasti výstavby (především v oblastech vedení rozpočtů, kontroly fakturace, řízení času a harmonogramů), vedení claim managementu dle podmínek FIDIC nebo zajištění kompletního řízení výstavby.

Zkušenosti máme také s vedením finanční a technické supervize při výstavbě.

Služby stavebního dozoru a související služby zajišťuje v naší společnosti útvar dozorování staveb na pracovištích po celé České a Slovenské republice.

ředitel útvaru dozorování staveb

Dominik Adler

Tel.: +420 602 526 062

E-mail: d.adler@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/dominik-adler/

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.